top of page

Yetişkinlere Yönelik Hizmetler

Bilişsel Davranışçı Terapi
 

Bilimsel bulgulara dayanan Bilişsel Davranışçı Terapi danışan ile psikoterapist arasındaki terapötik ilişkiyle bilgi alışverişine dayanan bir ekoldür. Danışan kendi hayatındaki detayları aktarır, psikoterapist ise biliyor olduğu kuramı aktararak karşılıklı işbirliği sağlanmış olur. 
 

         

EMDR Terapisi

Türkçe’ye çevirisi ile Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme olarak bilinen bu psikoterapi yaklaşımında travmatik olaylara maruz kalınması durumunda beyin işleme sürecine etkisi üzerine çalışılır. Travmatik olay sonrası görülen semptomların beyindeki bilgi işleminin gerçekleşememesi sebebiyle oluştuğu ve bunu aza indirmek için uygulanan teknikler bu yaklaşımla işlenmektedir. 

         

Gottman Çift Terapisi 

Dr. John Gottman’ın bilimsel araştırmalarına dayanan bu yaklaşım çiftlerin yaşamış olduğu ilişki problemlerine yöneliktir. Çiftin seansa getirmiş olduğu problemler için göstereceği değişime psikoterapist rehberlik eder. 

Ölçekler

Danışanların gündeme getireceği psikolojik sorunların seviyesini belirlemek ve psikoterapi öncesi ve sonrası değişimi somut olarak görmemizi sağlayan psikolojik soruna özgü ölçeklerdir. Örn; Beck Depresyon Ölçeği, Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği gibi.

         

Moxo Dikkat Testi

Online yöntemle uygulanan Moxo dikkat, zamanlama, hiperaktivite ve dürtüsellik eksenlerini ölçer. Hem çocuk hem yetişkinlerde kullanılabilen bir yöntemdir. Test sonrası süreç için uzmana yol göstericilik yapar. 

Farklı temalar ile uygulamaların, bilgi alışverişinin ve interaktif paylaşımın yapıldığı çalışmalar 18 yaş üstü tüm bireyleri kapsayan çalışmalardır.

bottom of page